Mọi thông tin liên hệ đặt hàng xin quý khách liên lạc với Ms Quỳnh : 0912106463 ; Email : quynhnm@visionjsc.com.vn